Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Vejledning

Hvordan kan min krop hjælpe mig?

Hvis det følgende er nyt for dig, er det vigtigt, at du bruger en uge eller mere til at indøve hvert trin. Efterhånden vil det som i begyndelsen er en øvelse blive natur - som da du lærte at bruge computeren: Først skulle du tænke over hvad du nu skulle gøre, nu gør du det bare. De forskellige "øvelser" vil, når du har indøvet dem enkeltvis, sammen danne en holdning, som du naturligt indtager og som kan hjælpe dig til at gå ind i din indre celle.

Men husk: Gå ikke for hurtigt frem. Hver øvelse kan hjælpe dig til at være i Guds nærvær og sammen kan de blive en livsfornyende vej for dig.

Husk i alt det følgende: Hvad der end kommer til dig i meditationen, må det være der. Du skal ikke beskæftige dig med det, heller ikke fortrænge det. Alt må være der. Men du bliver i Guds nærvær. Hvad der end dukker op af tanker og følelser: Lad det være - du er i Guds nærvær. Han tager sig af alt dette. Du vil erfare, at på den måde bliver det følgende en helbredelsens vej.

Afspænding af kroppen

Sæt dig tilbage på din stol. Mærk efter om du føler ens tryk på dine siddeknogler, så du sidder lige. Pas på at din ryg er både rank og afspændt.

Du kan lave en prøve: Fald sammen med overkroppen. Prøv at rette dig op ved at trække skuldrene op. Mærk at du da kan være spændt i skuldrene. Fald igen sammen og hav nu opmærksomheden på brystbenet og før det op mens skuldrene er helt afspændte. Mærk at du nu er mere afspændt. Gentag evt. dette til du klart mærker forskellen.

Mærk din nakke lang, så hagen trækkes en smule ind. Hold dit hoved frit som en rank negerkvinde der balancerer en tung krukke på hovedet. Lad kinderne slappe af - føl at du taber ansigt. Knib dine øjne i et par gange og afslap dem. Mærk om din tunge sidder oppe i ganen. Slap den af og mærk at afspændingen forplanter sig,.

Mærk - ikke tænk - fodsålerne i gulvet. Mærk kontakt fodsål-gulv. Mærk kontakt lår-stol - sæde-stol. Mærk kontakten mellem dine hænder og det de berører.

Hvis du har spændinger i skuldrene, så mærk de små forskelle i kontakt mellem hud og tøj når du ånder ind og ud.

Når du igen tager fat om musen, så gør det blidt og mærk kontakt hånd-mus.

Når du har indøvet en sådan afspænding, vil du ofte i dagens løb kunne tage en kort afspændende pause hvor du sammen med afspændingen gør dig Guds nærvær bevidst. Ligesom du med dine følesanser kan mærke kontakten mellem din hud og dit tøj, kan du også med dine åndelige sanser erfare Guds nærvær, at Han omslutter dig som tøjet omslutter din krop. Og når du er afspændt, kan du frit gå ind i din indre celle og være hjemme hos Gud 

Åndedrættet

Giv dig god tid til følgende. Når du sidder afspændt, så prøv at mærke dit åndedræt - uden at gribe ind i det. Mærk temperaturforskellen mellem luften i indånding og udånding. Prøv at følge luften ned gennem luftrøret, mærk hvert lille stykke af luftrøret for sig. Mærk når luften kommer ned i lungerne. Mærk at denne øvelse gør dit åndedræt langsommere, mere afspændt. Du bliver måske lidt søvnig. Følg afspændingen. Lad denne gå over i en følelse af fred i Guds nærvær.

"Herrens Ånd opfylder jorden" (Visd 1,7). Det er ikke længere dig, der ånder, men Han ånder i dig. Han lever i dig, ja Han lever dig. Måske mærker du stadig spændinger som ikke vil løsnes, en indelukkethed, der ikke vil åbne sig. Hav tålmodighed og bed med Augustin:

"Hvor du har åbnet mig - kom ind!
Hvor jeg endnu er lukket - åbn mig!"

Hænderne

Vores livsenergi er særlig mærkbar i vore hænder. Når vi har ondt, lægger vi hånden på det ømme sted. En mor trøster sit barn ved at lægge hånden på det sted, der gør ondt. I alle religioner anvender man forskellige håndstillinger i bøn. Energien i vore hænder kan hjælpe os til indre samling.

Spænd først din krop af. Mærk dit åndedræt og lad det spænde af.

Læg den ene hånd over den anden, så det indre i håndfladerne er vendt mod hinanden uden at disse berører hinanden. Mærk varmen fra det indre af den ene hånd til det indre af den anden hånd. Mærk energien strømme fra hånd til hånd. Mærk hvordan du kan fordybe dette i udåndingen, så du ligesom føler at du ånder ned i dine hænder.

Mærk at du bliver mere nærværende i følelsen af denne kontakt.

Gud er altid nærværende. Når du bliver nærværende, kan du erfare Hans nærvær.

Selv om du ikke mærker noget i begyndelsen, så opgiv ikke! Tusinder kan bevidne at denne øvelse er dybt forvandlende.

Mentale billeder

For nogle - ikke alle - kan det være en hjælp at have et indre, mentalt billede, der ligesom inkarnerer deres bønsholdning. Har du fundet et sådant billede som du kan identificerer dig med, skal du ikke let udskifte det.

Begynd altid med de foregående øvelser, som nu danner én holdning du helt spontant indtager.

Solen

Du kan forestille dig at du sidder i solen. Du lader solens varme gennemtrænge dig og du spænder af.

På samme måde sidder du nu i Guds kærligheds sol. Hans kærlighed gennemtrænger dig og smelter dit kolde indre. I Hans kærlighed kan hele din person spænde af Lad dig dybere og dybere gennemvarme af Guds kærligheds sol.

Klippen

Du kan forestille dig selv som en klippe. Du sidder urørligt og stabilt - du kan ikke rokkes. I Bibelen bliver Kristus kaldt Klippen. Sammen med Ham i dit indre er du en klippe. Al stress, alle bekymringer preller af mod dig, for du er ét med Klippen.

Valmuen

Tænk på en valmue. Den har rødder i jorden og står støt, men den er også sårbar og bevægelig, så den mindste vind får den til at svaje. Du sidder nu her, støt, men totalt bevægelig for Helligånden, så Han kan bevæge dig, lede dig, være hele dit liv.

En strøm af fred

Forestil dig Guds fred som en olie der udgydes over dig. Hans fred er "som kostelig olie der flyder fra hovedet ned over skægget ... ned over kjortelens halslinning" (Sl 133,2)

Mærk hvordan den hellige olie - Guds fred - langsomt, langsomt flyder ned over dig. Lad ikke nogen del forblive uberørt af dens varme, lindrende strøm. Du oplever, hvordan kroppen efterhånden som den kommer i berøring med Guds fred, giver slip på sine spændinger. Kroppen opgiver sin modstand. Alt det der var spærret, åbner sig, det som var hårdt, blødes op. Du mærker hvordan freden lidt efter lidt trænger ind gennem din åbne krop og når det indre menneske.

Husk: Hvis ét mentalt billede taler til dig, skal du ikke hurtigt forsøge med et andet.

 

Tilbage til start

Levende Vand | info@levendevand.dk