Levende Vand

www.levendevand.dk

Printvenlig side

Fader Paul Couturier

 

Bøn om enhed

Herre Jesus,

du som natten før din lidelse og død

bad om, at alle dine disciple må være ét,

som du og Faderen er ét.

Lad os leve splittelsens smerte.

Hjælp os at erkende vores ligegyldighed.

Giv os mod,

så at vi bliver sat fri

af den mistænksomhed og det fjendskab,

vi bærer i vort hjerte mod andre.

Lad os forenes i dig

så der uafbrudt strømmer en bøn

om enhed fra vort hjerte og fra vore læber,

om den enhed du ønsker

og vis os hvordan vi kan opnå den.

Må vi altid være i dig,

som er kærlighed.

Du er selv den vej som leder til enhed.

Lad os leve i lydighed

mod din kærlighed og sandhed.

                            

 

 

 

(Levende Vand nr. 4 2005)