Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Vidner

Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os (Hebr 12,1).

 

 

Af Aslaug Espe

Det sandt menneskelige: Jean Vanier

 

Jean Vanierer opprinnelig canadier, sønn av en tidligere general - guvernør. Han er født i 1928. Han hadde først en karriere som marineoffiser. Han avbrøt denne i 1948. Senere studerte han teologi og filosofi og underviste en tid i Toronto, I 1963 besøkte han sin venn, den franske dominikanerpateren Thomas Philippe, som var prest ved en liten institusjon for mennesker med utviklingshemming i byen Trosly-Breuil, utenfor Paris.

Han ble sterkt grepet av paterens vennskap med utviklingshemmede. Det var under dette besøket at pater Thomas stilte ham spørsmålet: "Kanskje du kan begynne noe nytt"

Tiden var moden for noe "nytt". Selv om Jean Vanier elsket å undervise ved universitetet, visste han at Gud ønsket noe annet av ham. I Frankrike var det dessuten på den tiden et skrikende behov for hjem og arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming.

I 1964 besøkte han igjen sin venn utenfor Paris. Etter dette besøket bestemte han seg for å gjøre"noe".Han begynte å besøke institusjoner for utviklingshemmede. Det han der så og hørte, bare bekreftet hans kall til å gjøre "noe".

Samme år brøt han opp fra sin karriere ved universitetet. Han kjøpte et hus i landsbyen Trosly-Breuil. Tidligere hadde han møtt Philippe Seux og Raphael Simi på et psykiatrisk sykehus utenfor Paris. De var begge utviklingshemmede. I 1964 flyttet de ut fra sykehuset. JeanVanier begynte å leve sammen med dem og noen få andre medarbeidere. Slik oppstod det første Arken-fellesskapet (I' Arche). Etterhvert vokste det frem flere hus-fellesskap i samme landsby. I 1969 åpnet et hus i Canada, i 1970 i India. I dag fins det Arken-fellesskaper rundt om i hele verden, i alt ca. 110 i 25 ulike land. Mariahuset i Oslo har tidligere vært medlem av Arken-bevegelsen. I dag har fellesskapet fortsatt nær kontakt med bevegelsen. I Danmark fins et Arken-fellesskap, Niels Steensens Hus i Helsingør.

Jean Vanier er også medgrunnlegger av. en annen internasjonal bevegelse, Tro og Lys (Foi et Lumiere). I 1971 startet han Tro og Lys sammen med den franske spesialpedagogen Marie-Helene Mathieu . Vi har Tro og Lys-fellesskap både i Danmark, Sverige og Norge.

Tro og Lys forsøker å bygge opp stabile vennskapsnettverk som er åpne for alle: utviklingshemmede, familiemedlemmer og andre. Gruppene består av ca 30 personer.

Vi ønsker å bli kjent med hverandre, bruke tid sammen, støtte og ta vare på hverandre. Fellesskapet har som mål at alle skal kunne finne sin plass og kunne bidra i Tro og Lys-fellesskapet og i kirkene våre. Vi avsetter tid til sosialt samvær, måltid og bønn/gudstjeneste med mye sang og musikk.

Tro og Lys er åpen for mennesker fra ulike kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke er tilknyttet noen kirke (se hjemmesiden til Tro og Lys i Norge og Danmark: www.trooglys.no og www.trooglys.person.dk og Nord europa: faithandlight.katolsk.no.

På grunn av sitt engasjement overfor mennesker som faller utenfor både i samfunnet og i kirken, spesielt mennesker med utviklingshemming, blir Jean Vanier av og til omtalt som "Vestens Mor Teresa".

Både i l'Arche (Arken) og Tro og Lys-bevegelsen er utfordringen den samme: utvikle menneskelig fellesskap der vi respekterer hverandre, uansett utrustning, bakgrunn, kirkelig tradisjon osv. og der vi oppdager at alle er verdifulle og har noe å bidra med.

Jean Vanier er også en velkjent forkynner og forfatter. Han har skrevet The Broken Body, som er utkommet på norsk, Den brutte kroppen og er oversatt av Aslaug Espe. Boken finnes også som lydbok. Hans siste bok: Becoming Human ble bestselger i Canada da den kom ut (1999). Dette er et tegn på at han kan snakke til mennesker langt utenfor kirkene. Boken er oversatt til svensk: Det sant mänskliga.

Jean Vanier er katolikk. Både Arken-fellesskapene og Tro og Lys begynte som katolske bevegelser. Etter hvert som bevegelsene har vokst og spredt seg til mange land er de blitt mer og mer økumeniske, blant annet i Danmark, Sverige og Norge.

Han har også ledet flere retretter i de skandinaviske landene, både i Danmark, Sverige, Finland og Norge.

 

(Levende Vand nr. 4 2005)

At de alle må være ét

 

Bøn om enhed

Af Fader Paul Couturier

 

Slaget om Kongen

Af P. Raniero Cantalamessa OFM Cap

 

Kampen mod mig selv

Af Patriark Athenagoras

 

Tag imod hinanden

Af Jørgen Thaarup

 

 

Enhet vokser nedefra

Af Aslaug Espe

 

Vidner 

Jean Vanier

Af Aslaug Espe

 

Klip fra Jean Vaniers bøger

 

Mens vi venter på brudgommen

Af Peter Halldorf

 

Fædrene læser Skriften

Af Johannes Chrysostomos

Levende Vand | info@levendevand.dk