Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Ll. sr. Johanna Maria

Det enkle liv

Vi har så svært ved at give plads til de dybeste længsler i os, vedkende os dem og leve vort liv ud fra dem

 

I adventstiden, de store længslers tid, hvor vi venter på Guds svar og indgriben i historien, blev jeg ringet op, og spurgt om jeg ville skrive noget om, hvad enkelt liv betyder for mig.

Det har jeg så gået og tænkt over, sådan lidt i baghovedet, og følgende tekster fra Biblen dukkede op:

…”Alt dette ville jeg prøve med visdom; jeg sagde: Jeg vil vinde visdom! Men den var langt borte fra mig. Langt borte er det, der sker, dybt, dybt nede; hvem kan finde ud af det? Jeg gav mig til at forstå, at søge og udforske visdom og sammenhæng og at forstå tåbelig uretfærdighed, dårskab og dumhed ... Dette er, hvad jeg fandt ud af lidt efter lidt, da jeg ville finde sammenhængen, sagde Prædikeren. Det, jeg blev ved at søge efter, fandt jeg ikke: ... Kun det fandt jeg ud af, at Gud har skabt menneskene enfoldige, men de gør sig alle mulige spekulationer.”

I en ældre oversættelse: "Dog se, det fandt jeg, at Gud har skabt menneskene, som de bør være; men de har så mange sære ting for." (Prædikerens bog kap. 7,23-29)

Er livet i sin grund enkelt? Og er det så os, der gør det kompliceret? Hvad er enkelhed? Er det: at ville ét, længes efter ét, søge den Ene?

Simpel living? Enkelt liv?

Er der et forhold, en forbindelse imellem enkelt liv og visdom?

 

De vise mænd er på vej

Det er spørgsmålet, jeg vil prøve at svare på, men det er ikke enkelt. Jeg prøver alligevel og begynder Hellig Tre Kongers aften, en god aften at gøre forsøget, nu hvor stjernen kaster sit lys ind i stuen, og de vise mænd er på vej ...

”Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: 'Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. 'Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: 'I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.'

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: 'Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.'

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej" (Matt 2,1-12).

Hvad fik vismændene til at drage ud? Ønsket om at finde en konge? Jeg ved, at de havde set en stjerne gå op. De havde tydet et tegn, de kendte. De havde fulgt en længsel og var nu kommet frem. De var næsten nået til målet. Og så var den væk! Den ene stjerne, de havde fulgt, var forsvundet fra himlen.

Hvad gør de så? Det der ligger lige for: de ser sig om igen. Denne gang falder blikket horisontalt. De går til magtens centrum, videnskabens midte og finder der et svar, der igen, om end i dunkelhed sender dem tilbage på vejen. Endnu et tegn gives, stjernen gik foran dem indtil den stod stille over stedet, hvor barnet var. Da de så den, blev deres glæde meget stor. Alting intensiveres, tiden står stille, de går ind i huset, ser barnet og moderen, falder ned, tilbeder og bringer det bedste de har, deres gaver, deres anerkendelse, genkendelse og tak.

Derefter giver drømmen dem alle tre en ny indsigt. De forstår, at de skal tage hjem ad en anden vej. Magtens spil drager ikke længere, det dunkle får lov at leve sit eget liv uden dem. De er opfyldt af billedet af barnet og moderen og rejser hjem, nu inspireret til andre valg, nye veje. Var deres liv blevet enkelt?

 

Lytte og se

Går man etymologisk til værks, hænger enkel sammen med det at være enke, at være blevet ene, ensom, forladt. Det giver ikke mening i denne sammenhæng. En anden tolkning med rod i latin er simpel, der betyder: oprigtig, ærlig, usammensat, foldet en gang, enfoldig, ligetil, let, nem, beskeden, jævn, almindelig, samlet. Her har alle ordene et fælles træk af noget helt, forenet. Og det stemmer godt på fortællingen om vismændene, for de drog netop tilbage med et forenet sind. Deres længsel havde fundet et hjem, et svar i barnet med dets mor, som de havde set og genkendt.

Hvad var det vismændene gjorde? Hvad kan de lære os om det enkle liv, om livet der bliver helt igen, ét, forenet, samlet?

Det siges diskret, at de var gode til at lytte og til at se. For at se må man være åben, have åbne øjne, kunne undres, tage til sig, og følge det man har observeret og anerkendt som sandfærdigt. Det gjorde de. Og så lyttede de. I bibelsk forstand ligger der i det at lytte, lidt af det samme, den der lytter gør sig åben og lyder, dvs. følger, handler udfra det forståede.

Vismændene søgte. De havde i årevis observeret himlen og lyttet til traditionerne. Da de så stjernen, forstod de sammenhængen: en konge var født hos jøderne. De måtte af sted; de forberedte deres rejse, tog gaver med og forlod det trygge. Ude på vejene, i det ukendte, voksede deres længsel efter en større sammenhæng. Den kom til udtryk i deres villighed til bevægelse. Da de troede, de havde nået målet, nemlig Jerusalem, Fredens stad, jødernes hellige by, Templets bolig, blev stjernen væk. Der stod de. Var det et hul, et mørke eller en ny begyndelse? De spørger sig for, og gennem Skriften gives et svar, nok til at de kan fortsætte. Men svaret er formidlet i en dunkel atmosfære og deres evne til at lytte kommer dem til nytte.

"Da de havde hørt på kongen, tog de af sted..." De lagde ham bag sig, med alt hvad der var hans, gik blot i retning af Betlehem, som Skriften havde sagt. Da viste stjernen sig igen. Og deres glæde bliver meget stor. Lyset, kraften til at fortsætte kommer nu fra et samspil mellem det de modtager fra himlen og deres sanser, kombineret med deres vilje, deres evne til at vælge og satse.

"Gud har skabt menneskene, som de bør være ... men vi har så mange sære ting for." Det enkle liv ligger lige for. Dybt i os lever længslen. Længslen efter at være kendt og kende. Længslen efter kærlighed og efter at elske, efter fællesskab med Gud og hinanden.

"Men vi har så mange sære ting for". Vi gør os mange spekulationer og har svært ved at give plads til de dybeste længsler i os, vedkende os dem, og leve vort liv udfra dem. De forekommer os måske for enkle, eller for smertefulde, fordi vi en eller flere gange er blevet skuffet, sveget, eller fordi vore længsler er forblevet ubesvarede. Eller vi opfatter vore længsler for naive i et samfund, hvor der kræves kompetencer, stadig mere teknologisk viden eller økonomisk indsigt for at komme ind i "lyset".

Således fjerner vi os mere og mere fra os selv og hinanden, og får det svært, når vi mødes af kærligheden, den ubetingede accept og tillid. Vi bliver usikre og ængstelige for at vise tillid og bange for at give os hen. Derfor bliver tegnet: barnet og moderen så slående en åbenbaring. Sådan er Gud, sådan kommer han til os og kalder på os: som den helt lille, han er hengivet, udleveret i vores hænder til vores omsorg. Han kalder på vores kærlighed, helt forsvarsløs, i ren tillid: "Vær ikke bange. Frygt ikke."

Tag imod mig. Da vil I finde ind til kilden, til meningen: til fællesskabet i den gensidige relation. Der hvor ingen mere ved, hvem der giver og hvem der modtager, fordi enhver er i bevægelse og på vej mod, hen til og videre i det stadige møde, hvor livet udveksles og deles.

 

En helt anden virkelighed

Vismændene faldt på knæ og tilbad. En sådan kærlighed, så nær, så menneskelig, så dyb, anerkendte de og genkendte de, som kommende fra Gud. Værende Guddommelig i sit menneskelige udtryk. De bragte ham gaver: guld til kongesønnen, røgelse som tegn på Hans hellighed og deres taknemmelighed, og myrra, den smerte, som var deres, og som menneskelivet er fyldt af.

Da de havde set dette, forstod de i drømme, i deres indre dyb, at denne virkelighed var af helt anden art end Herodes' magt. De drog hjem af andre veje og med nye indsigter. Opfyldte af det de havde set. De havde fundet deres længslers hjem. Verden omkring dem var ikke blevet ændret, men der var kommet et nyt perspektiv i deres syn på den. Et redskab var blevet dem givet, så de fremover kunne skelne, vælge og samles om det væsentlige: at åbne sig for barnet i os alle, tage imod den vi møder og i ham, i hende finde Guds Ansigt, Guds kærlighed.

Profeten Mika siger det på denne måde:

"Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud."

Enkelt liv?

 

Ll. sr. Johanna Maria er medlem af ordenssamfundet Jesu små Søstre

 

*  *  *

 

Det brød du har tilovers er egentlig de fattiges brød.

Tøj som bare hænger i skabet tilhører dem som savner tøj.

Sko som du ikke bruger, tilhører dem der går barbenede.

De penge du har samlet i stakke, er egentlig de fattiges penge.

Hver gang du undlader at udføre en kærlighedsgerning, gør du uret.

                                                                                 Basilius den Store (4. årh.)

 

(Levende Vand nr. 1 2006)

At leve enkelt

 

 

Det enkle liv

Af LI. sr. Johanna Maria

 

Enkelhed i familien

Af Charlotte og Sebastian Olden-Jørgensen 

  

Erindring om døden

Af Olivier Clement

 

Unge om enkelhed

studiegruppe - unge i tyverne

 

Uden slør for ansigtet

Af Matta al-Miskin 

 

Vidner - Alles bror

Af Ll.sr. Johanna Maria

 

Fædrene læser Skriften 

Af Gregor af Nazianz

 

 

Levende Vand | info@levendevand.dk