Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Fædrene læser Skriften

Gregor Nazianz

Lad os vise hinanden godhed

 

Erkend, hvorfra du har liv, åndedrag og forstand. Erkend, hvorfra du har det vigtigste, dit kendskab til Gud, dit håb om det himmelske rige, din betragtning af herligheden, som ganske vist i dette liv kun ses uklart som i et spejl og en gåde, men som senere vil blive fuldkommen og klar. Erkend, at du er blevet Guds barn, Kristi medarving. Erkend, - og nu taler jeg med dristighed, - at du er blevet Gud.

Hvorfra og fra hvem er alle disse goder kommet til dig? Eller for at vende os til mindre ophøjede ting, som du ser med dine øjne, hvem gjorde dig i stand til at se himlens skønhed, solens bane, månens kredsløb og stjernehavet? Hvem gjorde dig i stand til at se den harmoni og orden, der som musik udgår fra dem? Fra hvem modtager du regn, markens afgrøde, føde, håndværk, huse, love og civilisation, venskab og fællesskab med dine kære? Hvem skyldes det, at nogle dyr er tamme og underkastet os, og andre tjener os til føde? Hvem gjorde dig til herre og konge over alting på jorden? Uden at opregne alle de forskellige gaver - hvem gav mennesket disse gaver, hvorved han er de andre skabninger overlegen?

Svaret på alle disse spørgsmål er Gud, og Gud beder dig nu frem for alle disse ting og til gengæld for alt dette om at vise godhed. Da der er så mange goder, som vi enten allerede har modtaget fra ham eller håber at modtage fra ham i fremtiden, skulle vi skamme os, hvis vi nægtede ham dette ene til gengæld, nemlig godhed og kærlighed. Skønt han er vor Gud og vor Herre, skammer han sig ikke over at blive kaldt vor Fader. Skulle vi så fornægte dem, som vi er beslægtede med gennem vor fælles Fader?

Mine brødre og søstre, lad os på ingen måde være dårlige husholdere over Guds gaver til os. Hvis vi er det, så lad os lytte til apostlen Peter, der siger: "Skam jer, I som tilbageholder, hvad der tilhører en anden. Tag Guds retfærdighed som eksempel, og der vil ingen fattig være."

Andre lider under fattigdom, lad os derfor ikke arbejde på at samle penge til os selv, for hvis vi gør det, truer den hellige Amos os med skarpe ord: "Dette er, hvad du siger: hvornår er nymånen omme, så vi kan få solgt noget korn, og sabbatten, så vi kan åbne for vort kornsalg?"

Lad os efterligne Guds første og vigtigste lov, han som lader det regne både over retfærdige og syndere og lader solen stå op over alle. Gud åbner jorden, kilderne, floderne og skovene for alle, som lever i verden. Han giver luften til fuglene, vandet til fiskene, og i overflod til alle, uden indskrænkning, forbud eller begrænsning.

Disse livsfornødenheder er fælles for alle; vi forsynes af Gud i rigt mål, og der mangler intet. Dette har han gjort, for at alle skabninger må modtage de samme gaver, og for at vise os sin store godhed og kærlighed.

Fra "Læsningernes tidebøn", oversat af førstebibliotekar Jacob Thomsen og udgivet af Kateketcentralen.

 

(Levende Vand nr. 1 2006)

At leve enkelt

 

Det enkle liv

Af LI. sr. Johanna Maria

 

Enkelhed i familien

Af Charlotte og Sebastian Olden-Jørgensen 

  

Erindring om døden

Af Olivier Clement

 

Unge om enkelhed

studiegruppe - unge i tyverne

 

Uden slør for ansigtet

Af Matta al-Miskin 

 

Vidner - Alles bror

Af Ll.sr. Johanna Maria

 

Fædrene læser Skriften 

Af Gregor af Nazianz

 

 

 

Levende Vand | info@levendevand.dk