Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Fædrene læser Skriften

Gregor af Nyssa

Hele vort liv skal være et vidnesbyrd om Kristus

 

Der er tre ting, som kendetegner den kristnes liv fra alle andres: gerning, ord og tanke. Af disse indtager tanken førstepladsen, i anden række kommer ordet, som ved sprogets hjælp åbenbarer og udvikler den tanke, der er undfanget og indprentet i sjælen. Efter tanken og ordet kommer handlingen, som omsætter vor sjæls tanke i gerning. Når vi i livet handler, tænker og taler, skal alle vore ord, gerninger og tanker ledes af den guddommelige rettesnor, som ligger i de navne, der gives Kristus. Intet af det, vi tænker, siger og gør, må afvige fra det ophøjede indhold i disse navne.

Den, der vil blive værdig til at bære Kristi ophøjede navn, må frem for alt omhyggeligt prøve alt, hvad han tænker, siger og gør, og afgøre, om hver enkelt tanke, ord og handling har Kristus som mål eller er fremmed for ham. Denne vigtige afgørelse sker på mange måder. Alt, hvad man gør, tænker eller siger i ophidselse, stemmer slet ikke overens med Kristus, men bærer fjendens præg og billede, han, der tilsmudser sjælens perle med urene lidenskaber for at tilsløre og ødelægge den ædle stens glans. Men hvad der er frit og renset for enhver heftig sindsstemning, det sigter mod Kristus, som er fredens ophav og skaber.

Han er ligesom en ren, uforfalsket kilde, og den, der øser sin sjæls tanker og stemninger af den kilde, viser lige så stor lighed med sit forbillede, som vandet, der løber i bækken, og vandet, der blinker i krukken, har lighed med kilden selv. Det er nemlig en og samme renhed, som man ser i Kristus og i dem, der har del i ham. Men han er kilden, og den, som har del i ham, øser deraf og vinder for sit liv den skønhed, som stråler fra Kristi navne. Således bliver der overensstemmelse mellem det indre usynlige menneske og det ydre menneske, som man kan se.

Deri består efter min mening det fuldkomne kristne liv, at vi i vor sjæl, i vore ord og i vort livs gerninger er i overensstemmelse med alle de navne, der knytter sig til Kristi navn.

 

Fra "Læsningernes tidebøn", oversat af førstebibliotekar Jacob Thomsen og udgivet af Kateketcentralen.

 

(Levende Vand nr. 3 2006)

Daglig bønsliv

 

 

Han har ført mig til vinhuset

Af Marianne Bønløkke

 

 

Mother Teresas åndelige testamente

 

 

At tilbede i Kristus

Af biskop Anders Arborelius, ocd

 

 

Min ven er min, og jeg er hans

Af Grethe Livbjerg

 

 

Vi er skabt til mere

Af Samuel Rubenson

 

 

Vidner

Thomas af Kempis: Kristi efterfølgelse

Af Wilfrid Stinissen

 

 

Fædrene læser Skriften

Hele vort liv skal være et vidnesbyrd om Kristus

Af Gregor af Nyssa

 


 

 

Levende Vand | info@levendevand.dk