Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

   

Ordets mystik

I en tid med voksende reli­giøs søgen er fristelsen stor til at præ­sentere de åndeligt hungrende for hur­tigt virkende metoder eller såkaldte “moderne” former for bøn. Det er vig­tigt at huske, at f.eks. Centrerende Bøn er født ud af en tradition, der havde Lectio Divina som selvfølgelig bag­grund – og løsrevet fra denne, reduceres den let til en metode, især da man­ge af vor tids søgende i bedste fald har et ret perifert forhold til Bibelen. Uden en voksende fortrolighed med Guds ord kan man ikke tale om kristen bøn.

“Det er ikke os, der skal tolke Bibelen, men den der skal tolke os.”

 

 

 

Kirkens liv som Ordets rum af Samuel Rubenson

 

Gud kysser mit hjerte af Marianne Bønløkke

 

I selskab med mange stemmer Af Hans Johansson

Om daglig bøn og Guds folk

 

Focolare-bevægelsen af Kirsten Krog

At leve Evangeliet 

Meditation over "At leve Evangeliet" Uddrag af Chiara Lubichs skrifter

 

Bønnen og Ordet af Grethe Livbjerg

Introduktion og Leetio Devina: Af broder Enzo

 

Vidner af Samuel Rubenson

Origenes - en ordets mystiker

 

Kristus kysser sjælen af Origenes

 

 

 

Åndeligt bibliotek

 

Omvendelsens vej

 

Dagmar Norell

 

Hjertets bøn

   

Mystikere i Norden

 

Synd og nåde

 

Min krop længes

 

Døden og det evige liv

 

Ledet af Ånden

 

Åndelig praksis

 

Teologi og mystik

 

Maria

 

Lidelse - i troens lys

 

Taler Gud til os?

 

Gudstjenestens mystik

 

Askesens Mystik

 

Ordets mystik

 

Længsel

 

Retræte

 

Lad jer forsone

 

Tag og læs

 

Daglig bønsliv

 

Helbredelse

 

At leve enkelt

 

At vi alle må være ét

 

Wilfrid Stinissen ocd

 

At finde gud i alt

 

Levende Vand | info@levendevand.dk