Levende Vand

www.levendevand.dk

Printvenlig side

   

Ordets mystik

I en tid med voksende reli­giøs søgen er fristelsen stor til at præ­sentere de åndeligt hungrende for hur­tigt virkende metoder eller såkaldte “moderne” former for bøn. Det er vig­tigt at huske, at f.eks. Centrerende Bøn er født ud af en tradition, der havde Lectio Divina som selvfølgelig bag­grund – og løsrevet fra denne, reduceres den let til en metode, især da man­ge af vor tids søgende i bedste fald har et ret perifert forhold til Bibelen. Uden en voksende fortrolighed med Guds ord kan man ikke tale om kristen bøn.

“Det er ikke os, der skal tolke Bibelen, men den der skal tolke os.”

 

 

 

Kirkens liv som Ordets rum af Samuel Rubenson

 

Gud kysser mit hjerte af Marianne Bønløkke

 

I selskab med mange stemmer Af Hans Johansson

Om daglig bøn og Guds folk

 

Focolare-bevægelsen af Kirsten Krog

At leve Evangeliet 

Meditation over "At leve Evangeliet" Uddrag af Chiara Lubichs skrifter

 

Bønnen og Ordet af Grethe Livbjerg

Introduktion og Leetio Devina: Af broder Enzo

 

Vidner af Samuel Rubenson

Origenes - en ordets mystiker

 

Kristus kysser sjælen af Origenes