Levende Vand

www.levendevand.dk

Printvenlig side

Johannes Klimakus (575-649)

Ord fra den udelte kirke     

 

Lad din bøn være enkel.

 

Bøn er forening med Gud, den daglige samtale med ham.

 

Bøn opretholder ligevægten i verden, forsoner mennesker med Gud, vækker hellige tårer, bygger bro henover fristelserne og giver os støtte i lidelsen.

 

Bøn forjager kampen fra vor ånd. Den er den kommende salighed. Den er et værk, som aldrig ophører.

 

Bøn er dydernes kilde, den oplyser tanken, Den er et værn mod fortvivlelse, den er et håbets tegn, den sejrer over nedtrykthed.

 

Bøn er et spejl, hvori vi ser vores vej fremover, den er en vejviser som angiver den vej, vi skal gå, den lader os uden slør for ansigtet se det kommende gode, den er et løfte om herligheden.

 

Bøn er, for den der lever i sandheden, sjælens domstol, den er på forhånd Guds dom over mennesket, inden den slutgyldige dom.

 

Bøn er dydernes dronning, som med høj røst kalder os og tilsiger os på ny: ”Kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er gavnligt, og min byrde er let.”

 

Lad din bøn være enkel. For tolderen og den fortabte søn var ét ord nok for at forsone dem med Gud.

 

Oversat af Grethe Livbjerg

 

Fra: Kyssa spår - daglig läsning fån den tidiga kristna kyrkan. Cordia 2000.

 

 

(levende Vand 1 2008)