Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Mystik - indledning


Adrienne von Speyer
Se billedetekst nederst

Mit 14-årige barnebarn fortalte mig, at hun havde skrevet en stil om mystik. Naturligvis var jeg nysgerrig efter at høre, hvad hun havde skrevet: "Jo, vi har læst en bog om genfærd og sådan noget, og det var det, vi skulle skrive om". Så ved man, hvilken opfattelse af mystik de børn har fået! Men måske dækker den bare, hvad "gennemsnitsdanskeren" forstår ved dette begreb.

"Åndslivet er i krise. Kirken har mistet sit tag i os, så vi forsøger at tilfredsstille vores glubende behov for åndsliv ad andre kanaler", skrev Peter Bastian i sin bog "Ind i musikken". Hænger åndslivets krise ikke sammen med, at kirken - her til lands i det mindste - har mistet forståelsen for den ægte mystik?

Men i løbet af de sidste år er der begyndt at udkomme bøger om mystik og om mystikere. Interessen for kirkens mystiske tradition er ved at vågne.

Man kan ikke kort give et udtømmende svar på spørgsmålet: "Hvad er mystik?" Den reformerte mystiker, Gerhard Tersteegen, skriver, at kun den, der selv er mystiker, kan vide noget om, hvad mystik er. Mystik forstås indefra. Men det må ikke opfattes, som om mystik er subjektivt føleri. Den kristne mystik bygger på noget objektivt, den er deltagelse i Kristusmysteriet - Guds menneskevordelse, død og opstandelse – det mysterium som vi får vi del i ved dåben.

En mystiker har opdaget den fulde konsekvens af sin dåb og lever den. Måske kommer opdagelsen som en pludselig, stærk Gudserfaring, der vender op og ned på alt. Ofte opleves den mere som en langsomt voksende bevidstgørelse. Men tager man konsekvenserne af opdagelsen, fører den ind i et nyt liv.

Mystikerne er ikke flok-mennesker. De har ladet sig forme af Gud som leret af kunstneren - og Gud skaber ikke på samlebånd, men unikke kunstværker.

Den svejtsiske læge og mystiker Adrienne v. Speyr skriver: "Mystikken er givet os for at udvide de kristnes liv, for allerede her på jorden at give dem en del af himmelens liv, uden at de kan tage det helt til sig. Mange kristne, som har det godt på jorden, forsøger at tilskære alt, som hører åbenbaringen og kirken til, efter deres egne mål, forringer det, gør det intetsigende og hverdagsagtigt. De ønsker at installere sig, ikke blot her på jorden, men også på forhånd i det hinsides, og på den måde være beskyttede mod alt uforudset. Det er fremfor alt det, mystikken vender sig imod. Guds ting må beholde Guds mål. Hvert forsøg på bare at slå sig til ro må sprænges. Guds væren evigt ny skal ikke bare forkyndes, men også synliggøres."

Grethe Livbjerg

Du kan læse mere  om kristen mystik under artikler.

 

Billedetekst:

Adrienne von Speyr var en meget søgt praktiserende læge, hun havde været gift to gange. Hun levede et travlt, aktivt liv, indtil alvorlig sygdom hindrede hende i dette.  Hun læste gerne kriminalromaner og anden litteratur som kunne give hende forståelse for, hvad der optog såkaldt almindelige mennesker . Men hun blev en stor mystiker!

Mystiker

 

Teresa af Avila
 
Johannes af Korset
 
Thérése af Lisieux
 
Elisabeth af Treenigheden
 
Julian af Norwich
 
Hildegard af Bingen
 
Camille

 

 

Levende Vand | info@levendevand.dk