Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Jesuitpater Heinrich Ross

Ave Maria - Fuld af nåde

 

Ave

Udvælgelsens mysterium! Da Faderen søgte en menneskelig moder til sin Søn, var det Maria, han valgte. Valgte blandt millioner. Hvorfor hende og ikke en anden? Vi ved det ikke. Det er Guds evige hemmelighed. Det er ikke, fordi hun var bedre end de andre; hvem kan bestå foran Guds hellighed? ”Det er ikke mig, der har valgt dig, men det er dig, som har valgt mig”. Se, det er Marias hemmelighed; kærlighedens mysterium, som ikke begrunder sit valg, som ikke kender til ”derfor”. Det lille ord Ave var ikke kun en hilsen – Himlen hilser jorden – , det var allerede en lykønskning. Det græske ord, som den hellige Lukas bruger i sit evangelium, er ”chaïré”. Den præcise betydning af ”chaïré” er: ”Glæd dig!”. Forløsningen begynder med en opfordring til glæde. Maria er årsag til vor glæde. Endnu dybere er betydningen af det aramæiske ord: ”Salom!”, som betyder ”fred”; fred i det indre og i det ydre, lykken. Glæde være med dig, fred være med dig, og måtte fred og glæde ved dig komme til enhver af os.

 

Maria

Hun var et menneskeligt væsen som os, ikke et åndevæsen eller et symbol. Hun var kvinde, kvinden, der i kraft af sin krop mere end manden er knyttet til den levende virkelighed. Skønt fremsat i historiens navn er tesen om, at Maria-dyrkelsen skulle have sin oprindelse i tilbedelsen af de antikke religioners gudinder, forkert. Maria er ikke en guddommelig person. Hvis hun var en gudinde, ville hun tabe meget af sin appel. Hvis Guds nåde ikke havde udvalgt hende, ville hun have syndet ganske ligesom os. Det er Guds uudgrundelige udvælgelse, som har gjort hende til det, hun er. Men på samme tid repræsenterer Maria hele menneskeheden. I alle menneskers navn gav hun sit samtykke til frelsesværket. Og hun gjorde det i en fuldstændig frihed. For hvor Gud kommer, dér er frihed. Han tvinger ingen. Maria er kvinde. Guds Søn blev mand. Mand og kvinde tilsammen udgør det fuldstændige menneskelige væsen. Ved den nye Adams side finder man den nye Eva. Ave Eva! En af os blev valgt til at være Guds redskab; og det var ikke en mand, stolt og aktiv, men en kvinde, ydmyg og passiv. Ave Maria!

 

Fuld af nåde

Gud var ikke nærig, da han gav nåden til Maria. Han gav hende den fuldt ud. Da hun er Moder til selve nådens ophav, er hun fuld af nåde i ordets egentlige betydning. Alle de egenskaber, vi anerkender hos Maria, er en følge af hendes udvælgelse som Guds Moder. Hun er uden plet, ren som morgenrøden, kysk som foråret, hendes legeme tilhører Gud. Når menneskene elsker, er det fordi de hos den elskede person finder noget værdifuldt, der tiltrækker dem. Når Gud elsker, skaber han selv det værdifulde, som han elsker. Guds kærlighed er skabende. Marias egenskaber er følgen af hendes udvælgelse, ikke dens årsag. Nej! mennesket er ikke totalt fordærvet. Der findes i det mindste ét menneskeligt væsen, som er forblevet uskadt; ét væsen, som ikke er ”skygge”, men rent lys: Maria, Guds Moder. Alle de egenskaber, hun ejer, er perler, som Gud har lagt om hendes pande. For Guds kærlighed er ubegribelig for den menneskelige ånd.

Oversat af Sebastian Olden-Jørgensen

 

 

 

(Levende Vand 2 2009)

 

 

     

 

Maria

 

 

Hvilken slags sjælesorg

behøver protestanter

 for at få hjælp med Maria?

En samtale om Maria

 

 

Rosenkransens Maria

Af Pil Dahlerup

 

 

Rosenkransen

Af Kirsten Krog

 

 

Ave Maria - Fuld af nåde

Af Jesuitpater Heinrich Ross

 

 

Mirjam, Israels datter

Af Sr. Sophie OP.

 

 

Bøn før pinsen

Af Simeon den Nye Teolog

(942-1922)

 

 

Om Maria

Af Pave Benedikt XVI

 

 

Vidner

Efraim Syreren

– en semitisk kirkefader

Af Sebastian Olden-Jørgensen

 

 

 

 

 

Levende Vand | info@levendevand.dk