Levende Vand

www.levendevand.dk

Printvenlig side

Liselotte Bjørsted Lapiki

Åndelig læsning

 

Ved dagens afslutning har jeg fået for vane at afrunde med åndelig læsning. Ikke læsning hvor jeg bliver præsenteret for en masse videnskabsorienterede teorier, men læsning i bøger hvor forfatteren har haft et møde med Gud og erfaret lidt af Guds uudtømmelige væsen. Tekster der for mig er mættede af Guds ånd og som er skrevet ud fra et menneskes dybeste grund. Under denne aftenlæsning mærker jeg Guds åndelige dyne blive lagt over mig. Nænsomt bliver dynen stoppet ind i siderne og bøjet rundt om mine tæer. Fornemmelsen minder om en kærlig forælders måde at putte sit elskede barn på. Jeg er nu fuldstændig omsluttet og kan med sindsro lade søvnen indtræffe.

Mængden af ord er ofte begrænset til et par linier, andre gange mere. Læsningen afbrydes af korte ophold, hvor jeg lytter til Helligånden. De læste ord taler til mig, åbner mig. Jeg får lyst til at indtage sandheden og Guds ånd der ligger i ordene, og integrere dem i mit sind. Når jeg under læsningen møder disse åndeligt mættede sætninger, forstummer ofte mine egne ord og tanker. Alt bliver tyst. Jeg får en fornemmelse af, at Guds ånd, der er allestedsnærværende og som også bor inde i mig, begynder at forme mig som leret i pottemagerens hånd. Jeg bliver formet efter Guds behag.

Nogle gange har jeg behov for at vende tilbage og læse sætningen igen. Ordene bølger frem og tilbage i mit sind hvor de langsomt bundfælder sig.

Men ofte ender dette ud i at alt bliver tyst.

***

Én af de bøger som i den senere tid er blevet vigtig for mig til denne form for læsning, er: Kilder (1). Jeg havde hørt den varmt anbefalet. Derfor var det også med glæde, at jeg gik i gang med den. Efter at have haft bogen i hånden nogle få gange, måtte jeg erkende, at jeg ikke kunne læse den. Mit kendskab til kirkefædrene var sporadisk, og sproget og tankerne faldt mig ikke let. Det var med en del ærgrelse at jeg måtte lægge bogen til side. Inden for de næste to uger skete det måske ikke helt tilfældige, at jeg blev præsenteret for Peter Halldorfs: Hellige rødder og Henri J. M. Nouwens: Hjertets enkle vej. Disse bøger omhandler flere af kirkefædrene og giver en fin forsmag på tekster og personer fra Kirkens guldalder. Disse bøger skulle vise sig at blive en øjenåbner for mig.

Efter at jeg havde læst de to bøger, lukkede Kilder sig op for mig. Nu forstod jeg meget mere af teksterne, og jeg følte mig som den uerfarne der får lidt forstand. Bogen rummer tanker der er langt større end de tanker jeg selv tænker. Disse mennesker der i nåde har modtaget guddommelig indsigt, giver mig gennem deres ord mulighed for at modtage nogle dråber fra dette bæger af visdom. En visdom jeg aldrig selv kommer til at besidde, men en visdom som min sjæl kan være udstrakt imod, stræbe efter og lade sig forme af. Derfor har denne bog også vist sig at være meget velegnet for mig som åndelig læsning.

Ved læsning i Bibelen og i andre åndeligt mættede tekster, lærer jeg noget af Guds vej at kende. For selv om jeg vil det gode, har jeg ikke altid kundskab om det. Jeg går hurtigt vild og forlader den rette vej. Ordene kan i disse situationer blive en rettesnor for mig. ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti” (Sl 119,105). Jeg får igen indstillet mit kompas i Guds retning. Når jeg falder, har jeg fået større styrke til at rejse mig igen. For i mit forrådskammer bliver der efterhånden lagt flere og flere ting på hylderne. Ting jeg kan finde frem, når min fod vakler. Teksterne har iført mig kraft fra det høje, genoprettet og givet næring til min sjæl.

Teresa af Avila beskriver på smuk vis glæden ved at læse bøger af personer begunstiget af Gud: ”Vort mod bliver også vakt, når vi ser, at visse ting, som forekommer os umulige, ikke bare er mulige for andre, men til og med udføres af dem med stor lethed. Når vi ser, hvordan de flyver, synes vi, at vi også kan gå på vingerne præcis som fugleungerne, der lærer at flyve. Selv om de ikke straks flyve så højt, som de store, kommer de til det lidt efter lidt. På denne måde går man hurtigt fremad!” (2)

Gennem ordene kan vi lade os bearbejde af Gud. Få alt det skåret bort som ikke er til Guds behag. Vi kan vokse i åndelig styrke og modenhed. Med tiden får vore vinger mere styrke og bredere vingefang så vi bliver i stand til at flyve længere og højere.

For at forstå den guddommelige mening, må jeg lade mig lede og åbne af Ånden. Origenes beskriver det således: "Hvis du prøver på at forstå den guddommelige mening ud fra den betydning, som ligger helt uden for ordene, vil Ordet ikke finde på at bøje sig ned til dig. Det vil vende tilbage til sin skjulte bolig, som er en kontemplation, der er den værdig. For den guddommelige mening har vinger, som den har fået af sin fører, Helligånden … . Men aldrig at ville hæve sig over bogstavet og kun ville nøjes med dette, det er et tegn på et liv i løgn". (3)

For at Guds ord kan trænge ned og ind i mit hjerte, er det gavnligt at begynde den åndelige læsning med en bøn til Gud. En bøn om at han vil åbne og oplyse mit hjerte, så jeg kan høre og forstå den guddommelige mening. Den følgende tekst er taget fra Kilder og er et vers skrevet af Gregor af Nazianz. Prøv at læse ordene langsomt og med pauser undervejs. Må Guds ånd være med dig:

I dig alene har alting hjemme.

I dig vælder alting på én gang frem.

For alle skabninger er du målet.

Du er enestående.

Du er enhver, og du er ingen.

Du er ikke en skabning, du er ikke helheden:

Du har alle navne; hvad skal jeg kalde dig,

Du, som alene ikke kan benævnes? […]

Vær barmhjertig, oh du, hinsides alting:

Hvordan kalde dig ved et andet navn? (4)

 

Liselotte Bjørsted Lapiki er læreruddannet, nu hjemmegående husmor med tre børn, hvoraf det yngste er handicappet. Hun er medlem af Missionsforbundet.

 

 

 

Noter

1.

Oliver Clément: Kilder (Katolsk Forlag i samarbejde med Forlaget Boedal 2008).

 

2.

Wilfrid Stinissen: Bønnens vej, side 11 (Steno Forlag 2007).

 

3.

Kilder, side 87.

 

4.

Kilder, side 26.

 

 

(Levende Vand 1 2009)