Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Sebastian Olden-Jørgensen

En meditation af Frans af Sales 

 

Den franske biskop og åndelige forfatter Frans af Sales (1567-1622) skrev i begyndelsen af 1600-tallet en række breve til sin kusine madame de Charmoisy, som ønskede at begynde et åndeligt liv. Hun var som han en aristokrat, men i modsætning til sin fromme fætter, der havde givet afkald på rigdom og status for helt at blive en kirkens mand, var hun gift og levede »i verden«. Brevene blev ikke kun læst med udbytte af madame de Charmoisy selv, men også af andre, og på opfordring skrev Frans af Sales dem i 1609 om til en andagtsbog, der øjeblikkeligt blev en stor succes og med tiden en klassiker. Han kaldte bogen Introduction a la vie dévote (Introduktion til et fromt liv), men den er også kendt under det navn, som kusinen bærer i den trykte udgave: Philothea (den, der elsker Gud). Bogens succes bundede i, at den var konkret, praktisk og forståelig i sine råd, tilpasset almindelige menneskers liv og omstændigheder uden for klostrene og dertil skrevet i en for tiden bemærkelsesværdig ligefrem og kortfattet stil.

I bogens første del finder man bl.a. ti meditationer, der skal hjælpe læseren til at komme i gang med den omvendelse og åndelige vækst (fromhed), som er bogens mål. Meditationerne har form af regulære opskrifter, som enhver kan følge punkt for punkt. Frans af Sales anbefaler, at man gennemfører meditationerne om morgenen, hvor man er frisk og relativt uforstyrret, og at man efter meditationen udvælger sig en lille håndfuld af de mest frugtbare tanker, som man kan vende tilbage til i løbet af dagen. Det er disse tanker, han med tekstens eneste barokke sprogblomst kalder »en lille from buket« (un petit bouquet de dévotion). I øvrigt kan man bemærke, hvordan alle sjælekræfter systematisk sættes i bevægelse: Først intellektet (betragtningerne), derefter følelsen (tankerne) og til sidst viljen, alt indrammet af bøn og påkaldelse og gennemtrængt af taksigelse.

Det er langt fra alt i Frans af Sales’ mange gode råd til Philothea, der i dag har umiddelbar relevans. Men i en tid, hvor teknikken og den praktiske side af det åndelige liv er stærkt på vej tilbage, er der adskilligt i hans lille klassiker, der fremstår med fornyet aktualitet. Som en smagsprøve bringes her en oversættelse af den første af de nævnte ti meditationer:

 

Meditation 1: Om skabelsen

Forberedelse

 • Hensæt dig i Guds nærvær.
 • Bed om, at Han vil inspirere dig.

Betragtninger  

 • Tænk på, at det kun er få år siden, du slet ikke fandtes her på jorden, og dit væsen var et sandt intet. Hvor var vi dengang, min sjæl? Verden havde allerede længe eksisteret, men af os var der ikke det mindste spor.
 • Gud har ladet dig føde af dette intet for at gøre dig til det, du er. Han har ikke gjort det, fordi Han havde brug for dig, men alene af sin godhed.
 • Betragt den natur, Gud har skænket dig, for du er det første væsen på den synlige jord, som er i stand til at leve evigt og blive fuldkommen forenet med den guddommelige majestæt.

Tanker og forsæt

 • Ydmyg dig dybt for Gud, og bed af hjertet med salmisten: »Herre, jeg er for dig som et sandt intet. Hvordan har du dog tænkt på mig for at skabe mig?« (Jf. Sl 8,5; 144,3) Ja, min sjæl, du lå i dette gamle intet, og dér ville du stadig være, hvis Gud ikke havde draget dig ud derfra, og hvad ville du have stillet op dér?
 • Tak Gud: Du min store og gode Skaber, hvad skylder jeg dig ikke for, at du er kommet mig i møde i min intethed for i din barmhjertighed at gøre mig til det, jeg er. Hvad skulle jeg nogensinde gøre for værdigt at lovprise dit hellige navn og takke for din uendelige godhed?
 • Anklag dig selv: Men ak, min Skaber, i stedet for at knytte mig til dig i kærlighed og tjeneste, har jeg gjort oprør mod dig ved mine tøjleløse lidenskaber. Jeg har forladt dig og fjernet mig fra dig for at knytte mig til synden; og jeg har ikke længere anerkendt din godhed, som om du ikke længere var min Skaber.
 • Ydmyg dig for Gud: »Min sjæl, vid at Herren er din Gud; det Ham, der har skabt dig« (jf Sl 100,3), og du har ikke skabt dig selv. Gud, jeg er dine hænders værk.
 • Derfor vil jeg ikke længere være selvtilfreds, for i mig selv er jeg ingenting. Hvad har du at rose dig af, du støv og aske? Hvad er du så stolt af, du sande intet? Og for at blive ydmyg vil jeg gøre dette og hint, udholde den eller den foragt. Jeg vil ændre mit liv og fremover følge min Skaber og ære den natur, Han har skænket mig. Jeg vil helt koncentrere mig om at være lydig mod Hans vilje og bruge de midler, som jeg lærer at kende, og som jeg vil drøfte med min åndelige vejleder.

Afslutning

 • Tak Gud: »Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise Hans hellige navn« (Sl 103,1); for Hans godhed har draget mig ud af intetheden, og Hans barmhjertighed har skabt mig.
 • Giv Ham et offer: Min Gud, af hele mit hjerte ofrer jeg mit væsen, som Du har skænket mig, til dig. Jeg indvier og helliger dig det.  
 • Bed til Ham: Gud, styrk i mig disse tanker og forsæt; Hellige Jomfru, anbefal dem til din Søns barmhjertighed sammen med alle dem, som jeg bør bede for osv.

Fadervor, Hil dig, Maria.

 • Gå efter meditationens afslutning en lille tur og saml en lille from buket af de betragtninger, du har gjort, til at forfriske dig ved i dagens løb.

 

Sebastian Olden-Jørgensen er lektor i historie ved Københavns Universitet.

 

 

(Levende Vand 1 2009)

 

  

Åndelig praksis

 

 

Det Kærlige Tilbageblik

Af Sr. Emma Martensen

 

 

Lad vandet stilne

– når eukaristien skaber et liturgisk liv

Af Simon Fuhrman

 

 

Kristuskransen, mit svømmebælte

Af Morten Miland Samuelsen

 

 

Hvad man end løfter, finder man Gud

Af Tomas Sjödin

 

 

Som en seglring ved dit hjerte

Af Marianne Bønløkke

 

 

Åndelig læsning

Af Liselotte Bjørsted Lapiki

 

 

En meditation af Frans af Sales

Af Sebastian Olden-Jørgensen

 

 

Dagligdagens ti bud

ifølge pave Johannes XXIII

 

 

Vidner

Isak af Syrien

Af Samuel Rubenson

 

 

 

Levende Vand | info@levendevand.dk