Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

ifølge pave Johannes XXIII

Dagligdagens ti bud

 

1.   

Kun i dag vil jeg forsøge at leve i nuet uden at løse alle mit livs problemer på én gang.

 

2.   

Kun i dag vil jeg være yderst opmærksom på min væremåde: Jeg vil klæde mig beskedent og ikke hæve stemmen. Jeg vil være høflig og ikke kritisere nogen. Jeg vil ikke prøve at forbedre eller opdrage på nogen ud over mig selv.

 

3.   

Kun i dag vil jeg være lykkelig i visheden om, at jeg er skabt for at være lykkelig, ikke kun i den næste verden, men også i denne.

 

4.   

Kun i dag vil jeg tilpasse mig omstændighederne uden at kræve, at omstændighederne alle sammen tilpasser sig mine ønsker.

 

5.   

Kun i dag vil jeg hellige ti minutter af min tid til at læse noget godt, idet jeg husker på, at ligesom føden er nødvendig for kroppen, således er stilhed og lytten nødvendige for sjælens liv.

 

6.

Kun i dag vil jeg gøre en god gerning uden at sige det til nogen.

 

7.

Kun i dag vil jeg gøre mindst én ting, som jeg ikke har lyst til; og hvis det er ubehageligt for mig, gør jeg det sådan, at ingen lægger mærke til det.

 

8.

Kun i dag vil jeg have et dagsprogram; måske opfylder jeg det ikke til punkt og prikke, men jeg har det. Og jeg vil vogte mig for to plager: travlhed og ubeslutsomhed.

 

9.

Kun i dag vil jeg – uanset at det modsatte kan synes at være tilfældet – fuldt og fast tro på, at Guds gode forsyn drager omsorg for mig, som om der ikke var andre på jorden.

 

10.

Kun i dag vil jeg ikke frygte noget. Særligt vil jeg ikke være bange for at nyde det, som er smukt, og at tro på godheden.

 

I tolv timer kan jeg godt overkomme at gøre det, som ville få mig til at tabe modet, hvis jeg mente, jeg skulle gøre det hele livet.

Oversat af Sebastian Olden-Jørgensen

 

 

(Levende Vand 1 2009)

 

   

Åndelig praksis

 

 

Det Kærlige Tilbageblik

Af Sr. Emma Martensen

 

 

Lad vandet stilne

– når eukaristien skaber et liturgisk liv

Af Simon Fuhrman

 

 

Kristuskransen, mit svømmebælte

Af Morten Miland Samuelsen

 

 

Hvad man end løfter, finder man Gud

Af Tomas Sjödin

 

 

Som en seglring ved dit hjerte

Af Marianne Bønløkke

 

 

Åndelig læsning

Af Liselotte Bjørsted Lapiki

 

 

En meditation af Frans af Sales

Af Sebastian Olden-Jørgensen

 

 

Dagligdagens ti bud

ifølge pave Johannes XXIII

 

 

Vidner

Isak af Syrien

Af Samuel Rubenson

 

 

 

Levende Vand | info@levendevand.dk