Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Enzo Bianchi

Alderdom

 

”Jeg kan finde fire grunde til at alderdommen forekommer så dyster. Det første er, at den fjerner os fra vore aktiviteter, for det andet svækkes vor krop, for det tredje nægter den alle fornøjelser, og for det fjerde er der ikke så længe til døden”. Til disse ord af Cicero(De senectute) kan vi i dag lægge yderligere et motiv, der gør alderdommen besværlig. Vor tekniske tidsalder har tilsidesat den tænkemåde, der satte alderdommen lig med visdom, og hvor man betragtede den ældre som en skatkiste af erindringer og erfaring, der kunne være en ressource i samfundet. ”De gamles visdom” synes at være et levn fra en svunden tid, som dog stadig findes i samfund, der ikke har taget del i den teknologiske udvikling og som af den grund synes at befinde sig på et stade endnu længere tilbage i tiden. De ældre, der lever i et samfund, der lægger vægt på produktivitet, effektivitet og funktionalitet, bliver marginaliserede og føler sig overflødige og unyttige. Ofte oplever de, at de er en byrde for familien og samfundet. For personer, der har identificeret sig med deres arbejde eller sociale rolle, kan alderdommen opleves som en svær overgang til en tilværelse, hvor de befinder sig i en slags død zone af lutter negativitet. Ved pensioneringen bliver vi defineret ved hvad vi ikke længere er eller gør.

Al diskussion om alderdom er egentlig en mangesidig diskussion, som bør tage hensyn til den enkeltes egne erfaringer og deres fysiske og psykiske helbred, og alligevel er alderdommen den tid, hvor vi virkelig kan leve fuldt ud. Det er en vigtig fase i vort livs eksistens og ikke bare dødens ventesal. ”Alderdommen giver os mennesker den usædvanlige mulighed at kunne leve ikke af tvang, men af nåde” (K. Barth). Det er et stadium i livet, som ikke alle får lejlighed til at opleve; ikke engang Jesus har erfaret alderdommen. Alderdommen er en gave, vi kan leve i taknemmelighed og frihed. Når vi bliver ældre, øges vor følsomhed for andre, og vi indser vigtigheden i at have relationer. Vi bliver følsomme over for andre menneskers måde at udtrykke opmærksomhed og venskab på. Dertil giver det os mulighed for at se tilbage og sammenfatte vort liv. Hvis vi når derhen at vi siger ”tak” for det der har været og ”ja” til det der ligger i fremtiden, betyder det, at vi fuldender et åndeligt skridt, frem for alt med tanke på vort møde med døden, i det vi integrerer hele vort liv og forsoner os med vor fortid.

Alderdommen er altså en tid for anamnese - en tid hvor vi husker på - og en tid, hvor vi beretter. Det er en periode i livet, hvor vi har behov for at fortælle om og give videre af vort liv. Når vi ser, at det vi fortæller, bliver modtaget og respekteret af den der lytter, kan vi endnu engang bekræfte vort liv. Denne beretning kan blive en videregivelse af en troserfaring. Salme 71, ”en bøn af en der er oppe i årene” er et smukt eksempel på dette. Trods vor uafvendelige fysiske og mentale nedbrydning, når kræfterne aftager, og når mulighederne reduceres jo ældre vi bliver, har vi muligheden for at møde livets store spørgsmål mere direkte uden at flygte fra dem og uden de illusioner, som vore mange aktiviteter kunne give, da vi var yngre. Hvilken værdi har jeg? Hvad er meningen med livet? Hvorfor skal jeg dø? Hvad betyder lidelsen og alle de tab, livet er fuldt af? Også vore religiøse spørgsmål og vor trosopfattelse kan vi nærme os med større bevidsthed og dybde. ”Da han var yngre, forestillede han sig at han gik Gud i møde. Med årene opdagede han, at det var Gud der kom ham i møde for at opfylde hans skæbne” (K. Barth).

Hver fase i livet har sin særlige karakter. Hvis vi accepterer alderdommen fuldt ud, opdager vi at det ikke er en tid for savn og nostalgi, men en periode, hvor vi integrerer det, der har været, og prioriterer det væsentlige. Det er en del af processen at forsone sig med de tab, der får alderdommen til at ligne en bevægelse med kenose: ”Det ungdommen finder uden for sig selv, må vi, der har nået midtvejs, finde inden i os selv” (C.G. Jung). Der udvikler sig den frugtbarhed, alderdommen kan føre med sig (jf. Sl. 92,15 ”Selv i deres høje alder bærer de frugt, de er friske og grønne”), det er en frugtbarhed der kommer til udtryk i følsomhed og mildhed, balance og sjælelig ligevægt. Det er den tid, hvor vi kan få bekræftet at vor værdi som menneske afhænger af hvem vi er og ikke af hvad vi gør. Naturligvis afhænger det ikke kun af os, men også af dem vi lever sammen med og af samfundet, der skal hjælpe os til at leve vor alderdom som en fuldendelse af og ikke en afbrydelse af vort liv eller et afsluttet kapitel. Alderdommen er en tid for sandheden, der afslører, at livet består af tab og bygger på, at vi accepterer vore begrænsninger og fattigdom, vor svaghed og det der er negativt hos os. Ved at hensætte os i stor fattigdom kan alderdommen vise os hvem vi er inderst inde - den sandhed om os selv der er hinsides alle stafferinger og overfladiskhed. Det er måske ikke noget tilfælde at Lukasevangeliet begynder med to ældre personer, Simeon og Anna, der genkender Jesus og udpeger Ham som Messias. Den gamle giver tegn, viser vej og videregiver sin visdom. Ved at acceptere vor alderdom, for Gud og mennesker, bliver vi et håbets tegn og et eksempel på ansvarlighed.

Oversat af Charlotte Olden-Jørgensen

 

Enzo Bianchi er prior for Bose Kloster i Norditalien. Teksten er taget fra hans bog: ”Ord Av Spiritualitet”, Artos 2007.

 

 

(Levende Vand 4 2009)

 

     

Døden og det evige liv

 

 

Gennem troen overskrides tid og rum

Af Peter Halldorf

 
"Kun for deres skyld, som er uden håb, er håbet givet os"

Af Jan Ulrik Dyrkjøb

 

Kunsten at dø

Af Wilfrid Stinissen ocd

   

Alderdom

Af Enzo Bianchi

 

Død og tro

Af Enzo Binachi

     

En lykkelig død

Af Christoffer Jamisson

 

Vidner

Makrina - en stærk kvinde og indirekte kirkemoder

Af Sebastian Olden-Jørgensen 

 

Det liv, som døden ikke standser

Af Johannes Værge

 

Levende Vand | info@levendevand.dk