Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Thomas Aquinas

Barmhjertighedens kilde

 

Gud,

jeg kommer til dig som en synder til barmhjertighedens kilde,

vask derfor mig, som er uren.

O, du retfærdighedens sol,

oplys mig, som er blind.

O, du evige læge,

helbred mig, som er såret.

O, du kongernes konge,

klæd mig, som er nøgen.

O, midler mellem Gud og mennesker,

skænk forsoning til mig, der er skyldig.

O, gode hyrde,

led mig tilbage, når jeg er på afveje.

O, barmhjertige Gud,

kald mig tilbage, når jeg flygter,

hent mig tilbage, når jeg stritter imod,

rejs mig, når jeg falder,

hold mig oprejst, når jeg står,

led mig, når jeg går.

Glem mig ikke, når jeg glemmer dig,

svigt mig ikke, når jeg svigter dig,

foragt mig ikke, når jeg synder.

For ved at synde har jeg krænket dig, min Gud,

gjort min næste ondt

og skadet mig selv.

O, min Gud, i ord og gerning har jeg syndet,

både i det skjulte og åbenlyst og trodsigt.

Derfor beder jeg dig i min skrøbelighed:

Se ikke på min ondskab, men på din uendelige godhed,

og tilgiv nådigt det, jeg har gjort,

idet du skænker mig anger over det forgangne

og virksom støtte i fremtiden.

Amen.

Oversat af Sebastian Olden-Jørgensen

 

 

(levende Vand 3 2010)

 

 

Synd og nåde 

 

Når præsten synder

Af Peter Halldorf

 

Den dyre nåde

Af Dietrich Bonhoeffer

 

Sjælen som turist

Af Henrik Højlund

 

Tårerne skal frelse verden

Af Simon Fuhrmann

 

Barmhjertighedens kilde

Af Thomas Aquinas

 

Hvordan Gud danner et klostermiljø

Af Grethe Livbjerg

 

Kommunitetet på Nya Slottet Bjärka-Säby

Af Samuel Carlsson

 

Påske

Af Grethe Livbjerg

 

Røster fra Oldkirken: Landet, hvor tankerne finder ro

Af Isak af Syrien

 

Vidner:

 Starets Siluan – angerens mystiker

Af Kirsten Krog

 

 

Levende Vand | info@levendevand.dk