Levende Vand

www.levendevand.dk

Printvenlig side

Thomas Aquinas

Barmhjertighedens kilde

 

Gud,

jeg kommer til dig som en synder til barmhjertighedens kilde,

vask derfor mig, som er uren.

O, du retfærdighedens sol,

oplys mig, som er blind.

O, du evige læge,

helbred mig, som er såret.

O, du kongernes konge,

klæd mig, som er nøgen.

O, midler mellem Gud og mennesker,

skænk forsoning til mig, der er skyldig.

O, gode hyrde,

led mig tilbage, når jeg er på afveje.

O, barmhjertige Gud,

kald mig tilbage, når jeg flygter,

hent mig tilbage, når jeg stritter imod,

rejs mig, når jeg falder,

hold mig oprejst, når jeg står,

led mig, når jeg går.

Glem mig ikke, når jeg glemmer dig,

svigt mig ikke, når jeg svigter dig,

foragt mig ikke, når jeg synder.

For ved at synde har jeg krænket dig, min Gud,

gjort min næste ondt

og skadet mig selv.

O, min Gud, i ord og gerning har jeg syndet,

både i det skjulte og åbenlyst og trodsigt.

Derfor beder jeg dig i min skrøbelighed:

Se ikke på min ondskab, men på din uendelige godhed,

og tilgiv nådigt det, jeg har gjort,

idet du skænker mig anger over det forgangne

og virksom støtte i fremtiden.

Amen.

Oversat af Sebastian Olden-Jørgensen

 

 

(levende Vand 3 2010)