Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Temanummer: Kristen Meditation og bøn

Meditation og bøn

Dette temanummer om kristen meditation er forsøg på at tilfredsstille et behov, vi ofte møder omkring Kristent Meditation: Kan jeg få et eller andet kortfattet om kristen meditation? Spørgsmålet stilles af og til ud fra almindelig nysgerrighed: at der findes alle mulige former for meditation ved man jo, men kristen? Andre ønsker en første indføring, måske for at Se, om dette skulle "være noget".

I disse artikler anvendes udtrykkene bøn og meditation lidt flæng. Meditation i kristen forstand er bøn, men bøn er mere end meditation. Bøn er den enkeltes eller et fællesskabs bøn af Bibelens salmer, som vi oplever det i liturgien. Bøn er den enkeltes bøn om Guds gaver til sig selv eller sine nærmeste, men også et hjerte, som udvider sine horisonter til hele verdens nød og bare er bøn for verden. Bøn er at takke for alt det, Gud giver, dybt i hjertet eller udtrykt i sang. Bøn er lovprisning af Gud fordi Han ER. Og bøn er det næppe artikulerede suk fra en, som ikke er sikker på, om Gud er til. Bøn er meget mere end ord kan udtrykke, derfor er stilhed dens rette element.

Altid har mennesker kendt bønnen som vej til sit eget hjerte, til at finde sig selv og dermed finde Gud, for "Gud er mig nærmere end jeg er mig selv" (Augustin). Altid har mennesker erfaret, at den ordløse, stille bøn - meditation, kontemplativ bøn, indre bøn eller hvilket navn man nu sætter på - både er det rum, bønnen munder ud i, men også vejen til vort "dybeste hjerte", som de ortodokse siger det.

Dette lille hæfte giver ikke en systematisk undervisning i bøn og meditation. En sådan kunne let blive en strammende sele, der kun-ne hindre en og anden i at finde sin egen vej. Den gamle munks un-dervisning i bøn er netop hans måde at undervise på, givet til et bestemt menneske i en aktuel livssituation, og skal derfor ikke tages som en "opskrifft" alle kan bruge - og alligevel indeholder munkens undervisning noget alment.
Man 1ærer at bede gennem at bede. Kan et eller andet i dette hæfte være en hjæ1p, er det godt. Synes noget at være hindring for din egen bøn, så lad det være.

Da Levende Vand jo er et tidsskrift om kristen bøn, meditation og mystik, er dette nummer i grunden ikke noget specielt. Forhåbenligt har det også noget at give til dem, der synes, at de ikke længere er begyndere - men hvornår er vi ikke længere dét?

Teksterne i dette nummer er, bortset fra salmegennemgangen, oversat og kommenteret af:

Grethe Livbjerg

Oversigt

Levende Vand | info@levendevand.dk