Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Legemets plads i meditationen

Bedeskammel: Brædtet, man sidder på hælder 1 cm. forover. Højden kan variere fra 18-19 cm, 19-20 cm, 20-31 cm alt efter ens egen størrelse.

Når vi sætter os til meditation, vil vi hurtigt opdage, at kroppen kan hindre os i at blive samlede. Får vi ondt i ryggen eller i skuldrene, vil smerten lægge beslag på vores opmærksomhed. Men mod-sat: Kroppen kan også hjælpe os til indre stilhed. Det har mennesker altid vidst, og derfor findes der forskellige meditationsstillinger, som i århundreder er blevet anvendt af mediterende.

Den her viste kaldes på fransk "la posture des carmelites", karmeliterstillingen, fordi mange generationer af karmeliternonner og -munke har anvendt den i deres indre bøn. Der er også andre medita-tionsstillinger, som fysisk set er fine, men denne udtrykker noget særligt kristent: Man knæler og udtrykker dermed tilbedelse, man sidder afspændt og kan derfor finde indre ro. De åbne hænder ud-trykker modtagelighed over for det, Gud vil give.

For dem, der har svært ved at sidde helt ned på hælene, kan den lille bedeskammel være en god hjælp. Og skulle det være svært at strække anklen så meget, som stillingen kræver, kan man rulle et håndklæde sammen og lægge det under anklen.

Den, der først har vænnet sig til den måske i begyndelsen lidt ubekvemme stilling, vil opdage, hvor skønt det er at sidde med lavt tyngdepunkt. Hvor helt anderledes ryggen kan hvile i denne stilling end på en stol. Man kan også gøre den erfaring, at når man er uoplagt til bøn, f.eks. når man om aftenen er træt, kan man sætte sig i denne stilling og opleve, at kroppen udtrykker ens Ønske om at bede og snart drages hele "mig" med ind i bønnen.

Det er vigtigt fra starten at Øve sig i at sidde afspændt, f.eks. at sikre sig, at man sidder lige på skamlen. Naturligvis kan det være yderst gavnligt at tage på et meditationskursus, hvor man øver af-spænding, ligesom det i øvrigt er inspirerende sammen med andre at blive indført i en meditationspraksis.

Oplysninger om kurser i kristen meditation fås på tlf. 39 63 53 33, eller på siden med aktuelle arrangementer - HER

Grethe Livbjerg

Oversigt

Levende Vand | info@levendevand.dk