Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

At være et helt menneske

Fra George T. Montaque: Riding the wind. 

"Må han selv, fredens Gud, hellige jer helt og fuldt, og måtte dog jeres ånd, sjæl og legeme bevares helt og holdent og uden dadel ved vor Herres Jesu Kristi komme." (1. Tess.5,23). Denne bøn, som Paulus slutter sit brev til Tessalonikerne med, er mere end en from afslutning. Den taler til mig og til ethvert menneske om en kristen holisme. Jeg er et tredimensionelt væsen. Jeg forstår kun mig selv som helhed, når jeg i venten på Herrens komme lader hans helliggørende kraft røre hver eneste del af mig, og det vil sige legeme, sjæl og ånd.

Legeme

Jeg er legeme. Det græske ord er soma. Hvis jeg lytter til de gamle, græske filosoffer, som har haft så stor indflydelse på Vesten, ser jeg mit legeme som begrænsning. Legemlighed eller stoflighed, sagde de, begrænsede vores form og fuldkommenhed. Fordi jeg er legeme er jeg netop dette legeme og ikke noget andet. Legemet garanterer mit særpræg, men samtidigt adskiller det mig fra den øvrige materielle verden og naturligvis fra andre menneskelige væsener. Hver gang en anden lige før mig går ind i en næsten fuld elevator, og dermed fylder den, så der ikke er plads til mig, mærker jeg, hvordan en andens legemlighed kolliderer med min. Og når elevatoren går opad uden mig, må jeg give Platon og Aristoteles ret: Legemlighed begrænser mig, den er en barriere.

Men der er andre tidspunkter, hvor jeg er lykkelig over at være legeme. Hver gang jeg trykker en gods vens hånd eller omfavner én, jeg elsker, er jeg lykkelig over at have hænder og arme. Så ved jeg, at grækerne ikke rummede hele sandheden om mig, for mit legeme kan også være en bro til andre.

Det er i virkeligheden denne sidste opfattelse, som Bibelen lærer mig. Jeg er Adam: mit mest oprindelige navn er jordmand, for jeg er taget frajorden. (l.Mos.2,4). Jeg skal aldrig miste mit broderskab med alt, som er mudret, solidt, som fylder i rum og kan kollidere med andre. Alt dette er del af mig, og jeg er del af alt dette. Hvis denne skæbne får min indre Job til at klage sig, så får den også min indre Frans til at synge om solen og månen, dyrene og fuglene som mine brødre og søstre. Hvorhen mit hoveds tanker end fører mig, så er mine fødder som et træ rodfæstede i jorden og mit mest oprindelige fællesskab er med alt det skabte.

Det kan da ikke overraske mig at læse, at forløsning betyder hele skabelsens tilbagevending til Gud gennem min krop (Rom.8,19-23), og at når legemet erfarer forløsningens fylde, vil det bringe broder univers med sig (Ef.1,21-23; Fil. 3,21).

Heller ikke skulle det overraske mig at opdage, at når Paulus søger efter et billede til at udtrykke det nære fællesskab, som alle er kaldede til i Kristus, finder han ikke bedre billede end et legeme. Fordi den opstandne Kristus er legeme og jeg er legeme, kan jeg blive ét med ham på en mystisk, men organisk måde. (l.Kor.6,14, 15,20, 12,13; Ef. 5,30), og i det samme mysterium kan jeg blive organisk forenet med alle, som er ét med Ham (Ef.4,25).

Grækerne fortæller mig, at mit legeme er min sjæls grav; soma sema. Det lyder jo meget smukt, men det kan næppe føre til det kald, som Hebræerbrevet 13,3 giver mig: "Kom de fængslede i hu, som om I var deres medfanger. Tænk på dem, der mishandles; I har jo også selv et legeme!" I har jo også selv et legeme, det samme som at sige "som om du blev mishandlet sammen med dem". Legemet sætter mig i stand til at lide med andre. Legemlighed er ikke årsag til splittelse, men til solidaritet. Hvad der end rammer mine brødre i legemet, rammer også mig. Deres glæde er min glæde; deres lidelse også min.

Legemet er så radikalt forbundet med mig som person, at det ofte udtrykker netop mig (Rom. 12,1; Fil. 1,20; Ef 5,28), og at blive frelst er ikke at kaste legemet bort, men at forløse det (Rom.8,23). Så Guds ord lover mig ikke, at jeg skal slippe ud af legemet, men derimod legemets opstandelse.

For at være fuldtud kristen, må jeg acceptere min legemlighed og det broderskab den giver mig med hele universet, med andre mennesker, og med mine medlemmer i Kristi Legeme.

Oversigt

Levende Vand | info@levendevand.dk