Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Guds ord - hjertet i den kristne meditation

Den kristne meditation har altid levet af Guds ord. Hele den antologi af yderst forskellige tekster, som vi kalder Bibelen, har jo det til fælles, at de fortæller os om Guds handlen gennem historien for at bringe alle sine elskede mennesker frem til kærlighedens for-ening med sig.

I Bibelen møder vi den levende Gud. Det oplevede den ortodokse biskop Anthony Bloom meget konkret, da han som ganske ung gav sig til at læse evangeliet. Han var ikke-troende. Ret tilfældigt hørte han en præst fortælle om kristendommen på en sådan måde, at det vakte hans protest: så forfærdelig kunne kristendommen dog ikke være. Han ville selv undersøge sagen, fandt ud af, hvilket evangelium, der var kortest, så han ikke spildte mere tid end nødvendigt. "Inden jeg var nået til kapitel 3 i Markusevangeliet, blev jeg mig pludselig bevidst, at Nogen var til stede på den anden side skrivebordet. Visheden om, at det var Kristus har aldrig siden forladt mig Det var i lyset af opstandelsen, at jeg nu kunne læse evan-geliernes beretning og have sikkerhed for, at den var sand helt igennem, fordi jeg var mere sikker på, at det umulige - opstandelsen - virkelig var sket, end jeg var på, at nogen anden historisk begiven-hed havde fundet sted.... opstandelsen havde jeg erfaret." (En vej til bøn, s.14).

Den kristne meditation er led i et venskabsforhold til Kristus, og dette opbygger vi gennem at meditere evangeliet.

I denne evangeliemeditation er Helligånden vores lærer. Det er Ham, der har inspireret de bibelske forfattere. Derfor er det også Ham, der kan føre os til teksternes egentlige og dybe indhold. Vores meditation må altid indledes med bøn om Helligåndens vejledning.

De mættede tekster, som f.eks. i Johannesevangeliet eller Bjerg-prædikenen, kan man meditere, som kristne altid har gjort det: Læse langsomt, gentagende, måske kun få vers. F.eks. et enkelt vers fra Joh.15:
"Bliv i mig, så bliver jeg også i jer". Jeg i Ham - Han i mig. Måske konkretisere og forkorte det ned til: "Du i mig, jeg i dig". Gentage det, igen og igen, så vintræets sandhed gennemtrænger mig: Jeg er virkelig så ét med Kristus, som grenen er del af træet.

"At tygge drøv på Ordet", kaldte Augustin denne meditation. Guds ord skal ikke bare være genstand for vore tanker, men vi skal leve af det; det skal optages i os, så vi naturligt lever ud fra det.

En handlingspræget tekst udfordrer al vor kreativitet. F.eks. historien om den lamme mand, som af fire venner blev bragt til Jesus. (Mark.2,l-12). Efter bøn til Helligånden om, at han gennem denne beretning vil lade mig møde den opstandne Jesus, læser jeg beretnin-gen langsomt og prøver at leve mig ind i den. Prøver at fornemme atmosfæren omkring Jesus, dannet af de helt forskellige holdninger, de mange mennesker er kommet med. Og den lamme? Hvad tænker og føler han? Jeg hører Jesu ord til ham og fornemmer, hvordan han oplever dem. Men så kommer jeg selv i fokus: Nu er det mig, der hører Jesu ord "dine synder er dig forladt". Oplever jeg den frihed, de giver? Om ikke jeg fysisk er lammet, så er der dog noget i mig, som er lammet. Ved at give mig syndernes forladelse helbreder Jesus mig på dybet, og ud fra denne fundamentale helbredelse kan Han frigøre lammede områder i mig.

I en periode, hvor jeg ikke havde det særlig godt, var jeg på retræte sydpå, og talte da med en erfaren præst om mine problemer. Han sagde til mig: "Hver gang du sætter dig til din meditation, så forestil dig Jesus foran dig. Han er den samme nu som dengang han gik rundt og helbredte. Sid bare stille og modtag Jesu helbredelse." Altså have samme holdning som den lamme mand! Det virker!

Der står om de første kristne, at de "holdt fast ved bønnerne". Disse bønner var de bibelske salmer - "Davids Salmer". De var Jesu bøn. Salmernes "jeg" er Jesu jeg, for Han har bedt dem. Alle generationer af kristne har haft Salmernes bog som skole i bøn. Gennem den har de lært lovsangen: "Pris Herren, min sjæl" (sl. 146 og mange andre salmer).

Den kristne meditation, også når den er enkel og måske ordløs, har Guds ord som sit livsrum. Og de her i bladet citerede vejledere i meditation har levet med daglig bibellæsning, så Bibelens forfattere og beretninger har dannet deres religiøse grundmønster. Det er ud fra dette deres undervisning skal forstås.

Grethe Livbjerg

Oversigt

Levende Vand | info@levendevand.dk