Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Tidebøn - indledning

I Apostlenes Gerninger (2,42) læser vi om de første kristne: "De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne."
De bønner. som de holdt fast ved, var dem vi kalder de gammeltestamentlige bønner og Salmerne.
Snart udvikledes en bønspraksis, hvor man syv gange dagligt bad disse faste bønner - der står jo i si. 119: "Syv gange dagligt priser jeg dig" og denne tradition viderefører vi i dag under navnet "tidebøn". Fordi de første kristne var helt overbevist om vigtigheden af et regelmæssigt bønsliv, var indførelse i "at bede tidebøn5t en central del at dåbsforberedelsen. I det følgende vil "tidebøn" også blive omtalt som "breviar" og "officium" - kært barn har mange navne.

Inden for folkekirken har der i de senere år været flere initiativer for at få indført tidebønnen, og man har haft flere slags tidebøger. Så vidt vides er Hellig Kors Kloster i Vestjylland det eneste sted inden for folkekirken, hvor tidebønnerne bedes helt regelmæssigt.
I den katolske Kirke har man altid i klostrene bedt tidebønnerne, ligesom det er en del at præsternes liv at bede dem.

For at tidebønnerne kunne blive lægfolkets bøn udgav Sankt Ansgars-stiftelsen i 1984 den universelle tidebog på dansk - en stor sag på næsten 2000 sider. Den indeholder tekster til alle kirkerårets højtider, og i "den almindelige del" er Salmerne fordelt på fire uger. Udover de korte bibeltekster til hver tidebøn findes der en bibellæseplan, som følger det liturgiske år.

At bede tidebøn er en solid grund at bygge det personlige bønsliv på. Tidebønnen hjælper mig til ikke at blive selvcentreret i min bøn. I den beder jeg med og i Kirken - og sammen med Kirken for verden.
Når jeg om morgenen beder laudes, har millioner før mig bedt de samme salmer og bønner, læst de samme bibeltekster. og selv om jeg beder alene, ved jeg, at også mange andre i samme tidsrum sidder med deres tidebog, og når vi slutter, tager atter andre over. At bede tidebøn er på en meget konkret måde at deltage i et universelt bønsfællesskab.
Den danske "tidebog" kan købes i Steno-Butikken, Vesterbrogade 28, 1620 København V, tlf. 33 86 03 86.
Den koster kr. 500,-. Dyrt? Ja, men hvilken bog - udover Bibelen -læser man i flere gange dagligt? Tidebogen samler ikke støv på hylden, men den er en ven, man lever med hele livet - den er faktisk billig!
De følgende sider er meditation over det at bede tidebøn. Men selv om man slet ikke har i sinde at begynde på dette, er der masser af inspiration at finde til det daglige bønsliv. De for hvem tidebøn er helt fremmed, kan evt. starte på side 12: "Tidebønnens historie".
Den svenske udgave af "Tidebøn" hedder "Kyrkans dagliga bön", og Citater fra indledningen til tidebønnen er oversat derfra.

Ordet er dig nær

Som led i et intensivt arbejde for at fremme bibellæsning i den enkelte og menighedernes liv har Pastoralcentret udgivet et hæfte: Ordet er dig nær - vejledning om bibelgrupper. På 28 sider præsenteres grundigt og inspirerende fem forslag til at læse Bibelen sammen, og desuden er der et kort afsnit om personlig bibellæsning. Hæftet henvender sig både til eksisterende bibelgrupper og til dem, som Ønsker at starte en sådan.
Imponerende at man kan få så meget for kr.12,75 (+ evt. porto)! Hæftet kan varmt anbefales og kan købes i: Steno-Butikken, Vesterbrogade 28, 1620 København V tlf.: 33 86 03 86. Det lille hæfte vil blive fulgt op af andre bidrag, som kan støtte bibellæsning, den enkeltes som en gruppes.

Grethe Livbjerg

test

Levende Vand | info@levendevand.dk